Strona główna

ars vivendi - sztuka życia

Alkoholizm

Następstwa nadużywania alkoholu

Następstwa nadużywania alkoholu

 

Zespół abstynencyjny


Długotrwałe spożywanie alkoholu (ciąg alkoholowy) powoduje zmiany w metabolizmie organizmu. Następuje zatrucie organizmu. W okresie 12 – 24 godzin od zaprzestania picia naturalną reakcją organizmu jest wystąpienie Zespołu Abstynencyjnego. W zależności od ilości i czasu spożywania alkoholu objawy zespołu mogą być mniej lub bardziej dotkliwe. Do charakterystycznych objawów Zespołu Abstynencyjnego są: drżenie rąk, drżenie całego ciała, wzmożona potliwość aż do zalewania się potem, nudności, wymioty, biegunka. Do bardziej niebezpiecznych dla zdrowia należą podwyższone ciśnienie krwi, a odwodnienie organizmu oraz wypłukanie elektrolitów z krwi są niebezpieczne nawet dla życia pacjenta. W uczuciach pojawiają się lęk, pobudzenie, bezsenność.


Psychiczne następstwa uzależnienia od alkoholu


Ciąg alkoholowy, długotrwałe spożywanie alkoholu jest niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Zespół Abstynencyjny – reakcja organizmu na obecność alkoholu we krwi może prowadzić do wielu powikłań nie tylko odczuwalnych jako konkretne dolegliwości, cierpienie. Powikłania mogą mieć również charakter psychiczny. Brak wcześniejszych oznak zbliżających się powikłań, brak dolegliwości fizycznych powoduje, że często są przeoczone a skutki są bardzo poważne. Do najczęstszych powikłań psychicznych w zespole abstynencyjnym należą:

  1. Padaczka alkoholowa
    Drgawki alkoholowe mogą pojawić się 2, 3 dni po ograniczeniu picia. Przy ataku drgawkowym następuje utrata przytomności, drgawki, mimowolne oddawanie moczu. Padaczka alkoholowa jest zawsze poważnym zagrożeniem dla życia. Pierwsza pomoc, w takich wypadkach polega na zabezpieczeniu człowieka przed urazami spowodowanymi drgawkami, najlepiej ułożyć ciało w pozycji bezpiecznej i wezwać pogotowie.
  2. Delirium tremens – majaczenie alkoholowe.
    Może wystąpić 2,4 dni po ograniczeniu picia. Najpierw obserwuje się niepokój i lęk oraz bezsenność, do których dołączają się zaburzenia świadomości (zaburzenia czasowo-przestrzenne; dezorientacja) towarzyszą temu urojenia, iluzje i omamy. Chory może widzieć ruchliwe, małe i wielkie zwierzęta, różne dziwne stwory, niezwykłe twarze i postacie. Może odczuwać, że chodzą po nim robaki czy mrówki, czasem mówi o dziwnych smakach i zapachach. Mózg „płata figle” do tego stopnia, że chory czuje, że bierze udział w wydarzeniach, które miały miejsce w pracy, czy w domy, czy w jakimś innym miejscu. Bierze w nich czynny udział. Charakterystycznym dla majaczenia jest to, że nasilają się w nocy, kiedy jest ciemno. Stan majaczenia jest niebezpieczny dla zdrowia, a nawet czasami dla życia z powodu niewydolności krążenia z powodu przeżywania silnego niepokoju mogą prowadzić nawet do zgonu. Dlatego wymagane jest leczenie szpitalne.
  3. Ostra halucynoza może być również następstwem zespołu abstynencyjnego. Z reguły zaczyna się nagle. Najczęściej chory słyszy odgłosy, które mu grożą, czasami oskarżają, a niekiedy żywo dyskutują na jego temat. Zdarza się czasami, że nakazują popełnić samobójstwo („powieś się… powieś się”) bądź np. odcięcie ręki („albo utniesz sobie rękę, albo ci urżniemy łeb”). W miarę trwania choroby mogą dołączyć się urojenia, które są ściśle związane z zasłyszanymi treściami np. paranoje prześladowcze. Nierzadko występują również halucynacje uczuciowe np. chodzące mrówki, robaki albo kasza czy włosy w jamie ustnej. Choroba zwykle trwa od kilku dni do miesiąca, wymaga leczenia farmakologicznego, najczęściej w warunkach szpitalnych.
  4. Paranoja alkoholowa, to inny rodzaj zaburzeń psychicznych spowodowany nadużywaniem alkoholu, występujący zwykle u mężczyzn po 40 roku życia. Spotykane u prawie wszystkich alkoholików wątpliwości co do wierności partnerki nabierają cech urojeń. Prowadzi to do coraz większych kłótni, zadręczania pytaniami, żądania wyjaśnień, śledzenia, nadmiernej kontroli. Połączone jest to często z pogróżkami, agresją wobec partnerki, wymuszania przyznania się do winy. W rozwiniętej chorobie dochodzi do zawężenia wszelkich zainteresowań, zaniedbania pracy i koncentracji na poszukiwaniu dowodów winy partnerki. Zaburzenie to ma charakter często przewlekły i jest odporne na leczenie farmakologiczne.
  5. Zespół Korsakowa, inne zaburzenie psychiczne, występuje po wielu latach intensywnego picia jako przejaw ciężkich zaburzeń metabolicznych. Główne objawy to – zaburzenia pamięci (głównie zapamiętywania i przypominania), zmyślanie wydarzeń, które mają wypełnić luki pamięciowe, dezorientacja w czasie i miejscu oraz zafałszowane poznawanie osób. W około 20% przypadków zaburzenie to przechodzi w głębokie otępienie.

Objawy depresyjne często są charakterystyczne dla choroby alkoholowej. Mogą pojawić się w każdym stadium uzależnienia, nawet w okresie abstynencji. Często związane są ze zmianami w życiu spowodowanymi piciem. Porażki, zmiany nastawienia otoczenia itp. są zwykle skutkiem nadużywania alkoholu. Podstawowym objawem są smutek, przygnębienie, niepokój, lęk, zaburzenia snu, apatia, spadek aktywności. Często zdarza się, że uzależnieni leczą depresję, odwiedzają gabinety psychiatryczne nie lecząc choroby alkoholowej. Nadużywanie alkoholu tłumaczą stanem depresyjnym, próbując go uniknąć. Tymczasem depresja jest skutkiem nadużywania alkoholu, a nie odwrotnie. Doświadczenie wskazuje, że trzeźwe życie powoduje cofnięcie się objawów depresyjnych.

Gwarantujemy całkowitą dyskrecję i anonimowość.

Nasi pacjenci

Mariusz - alkoholik

Ja Mariusz z Gliwic również tu byłem, 28 dni spędziłem, 3 dni detoksu przeżyłem ...
CZYTAJ DALEJ
©2006 - 2013 Ośrodek Terapii Uzależnień Dromader Created by Zubi.pl
;