Strona główna

ars vivendi - sztuka życia

Alkoholizm

Jak pomóc alkoholikowi ?

 Nie należy próbować samodzielnie wyleczyć alkoholika, trzeba raczej: 


- szukać fachowego, specjalistycznego wsparcia

- nie karać, nie grozić

- nie ukrywać butelek, nie wylewać alkoholu

- nie brać odpowiedzialności za alkoholika  

- nie pić alkoholu razem z alkoholikiem  

- nie osłaniać alkoholika, nie ukrywać szkód i wybryków

- nie domagać się i nie akceptować nierealistycznych obietnic dotyczących zaprzestania lub ograniczenia picia

 

Leczenie alkoholizmu nie jest leczeniem w znaczeniu słowa "leczenie" powszechnie przyjętym w społeczeństwie. Nie istnieje odnośnie alkoholizmu żadna interwencja z zewnątrz mogąca usunąć przyczyny choroby. Leczenie alkoholizmu oznacza wspieranie własnej decyzji i własnego wysiłku człowieka - by nie pić. O ile taka decyzja i wysiłek nie zostaną podjęte - człowiekowi nie można pomóc. Jest jednak głęboki sens w metodach składających się na leczenie alkoholizmu -tylko wyjątkowo zdarzają się ludzie uzależnieni od alkoholu konsekwentnie utrzymujący abstynencję bez korzystania z tych metod. Warto zaznaczyć, że "rozstanie z alkoholem" zmusza do głębszej przemiany osobowości, stąd szczególnie dobre długotrwałe efekty przynoszą różne formy terapii grupowej - zwłaszcza program AA. W polskim lecznictwie odwykowym w ciągu ostatnich kilkunastu lat właściwie zmieniło się wszystko. Dzięki przyjęciu spójnej koncepcji wyjaśniającej mechanizmy zaburzenia, jakim jest uzależnienie od alkoholu, możliwe było dobranie metod terapeutycznych odpowiadających istocie zaburzenia. Uległ także zmianie proces kształcenia personelu i sposób organizacji udzielania świadczeń. Zmieniła się metoda pomagania uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin. Przyjęto w Polsce model leczniczy oparty na psychoterapii, który określamy mianem podejścia strategiczno-strukturalnego. Wszystkie te zmiany wpłynęły na to, że polskie lecznictwo odwykowe zaczęło być efektywne. Wydaje się jednak, że wciąż jeszcze wiedza na temat możliwości skutecznego pomagania osobie uzależnionej jest zbyt niska - nie tylko w całym społeczeństwie, ale nawet wśród przedstawicieli służby zdrowia. Ten brak wiedzy sprawia, że sami przedstawiciele służby zdrowia niechętnie kierują pacjentów do zakładów odwykowych i generalnie nie podejmują działań interwencyjnych wobec pacjentów, których problemy zdrowotne występują na tle nadużywania alkoholu.

 

 

Gwarantujemy całkowitą dyskrecję i anonimowość.

Nasi pacjenci

Janusz - narkoman i alkoholik

Niszcząc siebie i swoje zdrowie przestałem być tolerowany w swoim rodzinnym środowisku. Liczyła się dla mnie tylko zabawa z nowymi „przyjaciółmi”. Początkowo na terapii byłem wystraszony, pełen lęku i obaw...
CZYTAJ DALEJ
©2006 - 2013 Ośrodek Terapii Uzależnień Dromader Created by Zubi.pl
;